การสั่งซื้อ และชำระเงิน (Ordering and Payment)
 
โอนเงินผ่าน:
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย
ชื่อบัญชี: กีรตินันท์ สดประเสริฐ
ประเภท: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 078-207084-2
Transfer:
The Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
(Ekamai Branch)
Account name: Kiratinant Sodprasert
Type: Saving
Account Number: 078-207084-2
ส่งสำเนาการโอนเงิน และรายการที่สั่งซื้อมาทาง Send a copy of the transfer and ordered way
โทรสาร: (66) 02-714-2388 Fax: (66) 02-714-2388
อีเมล: kiratinant.sodprasert@gmail.com E-mail: kiratinant.sodprasert@gmail.com