โรงเรียนดนตรีคีตะนันท์

(หลักสูตรอนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) Keytanant Music School

วิชาที่เปิดทำการสอน

ดนตรีสากล
กีตาร์คลาสสิค, ป๊อป, เบส, ไวโอลิน, เปียโน, คาริเน็ต, ฟลุ๊ต, ทฤษฎีดนตรี และขับร้อง
ทางโรงเรียนเน้นการสอน 2 แบบคือ
1. เรียนเพื่อเป็นนักดนตรีอย่างจริงจัง
2. เรียนเพื่อพักผ่อนคลายเครียดจากงานประจำวัน

เวลาที่เปิดทำการสอน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 13:00 น. - 18:00 น.
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เปิด 09:00 น. - 18:00 น.

เวลาเรียน
เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน (ไม่มีเก็บเงินล่วงหน้า)

กีตาร์คลาสสิค (เรียนเดี่ยว) ค่าเรียน 3,000 บาท / วิชา / 4 วัน

วิชาอื่นๆ (เรียนเดี่ยว) ค่าเรียน 2,500 บาท / วิชา / 4 วัน

ค่าลงทะเบียน 200 บาท / วิชา
ค่าตำรา 300 บาท สำหรับกีตาร์คลาสสิค

การสมัครเรียน

สมัครที่ โรงเรียนดนตรีคีตะนันท์
เลขที่ 20 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัยซอย 2) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1. ชำระเงินสำหรับ 4 วันแรกรวมค่าลงทะเบียนในแต่ละวิชา
2. จ่ายค่าตำรา (วิชากีตาร์คลาสสิค-กีตาร์ไฟฟ้า) พร้อมนัดวันเรียน

การชดเชยการเรียน
ในกรณีมีเหตุจำเป็นมาเรียนไม่ได้ตามวันเวลาที่กำหนดต้องโทรมาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนวันเรียนจริงอย่างน้อย 1 วันจึงจะมีสิทธิ์เรียนชดเชยได้ หากไม่โทรมาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เรียนชดเชย

การสอบวัดผล
ทำการสอบวัดผลทุกๆ 6 เดือน หรือตามที่ทางโรงเรียนเห็นสมควร

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดส่งครูเพื่อไปสอนที่บ้าน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์กีรตินันท์ สดประเสริฐ
อาจารย์กีรตินันท์ สดประเสริฐ เกิดเมื่อ 30 สิงหาคม 2500 เป็นบุตรของนายกระวี สดประเสริฐ ชาวกรุงเทพ ฝั่งธนบุรี และนางละม่อม สดประเสริฐ (สังวาลย์) ชาวอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน
อาจารย์กีรตินันท์เริ่มฝึกกีตาร์โปร่งกับพี่ชายคนโตเมื่ออายุ 10 ปี หลังจากนั้นอีก 2 ปี ก็ฝึกกีตาร์คลาสสิคด้วยตนเองโดยอาศัยตำราต่างประเทศ ที่ซื้อจากร้านวิลสันหน้าไปรษณีย์กลาง เริ่มศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แล้วศึกษาต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จนถึงชั้นปีที่ 2 ประมาณกลางปี ก็หยุดเรียนออกมาเล่นกีตาร์คลาสสิค โดยไม่ได้เรียนที่ใดอีกเลย

อาจารย์พิมสาย ตันมณี
อาจารย์พิมสาย ตันมณี เริ่มเล่นฟลุตเมื่อปี 2541 ต่อมาได้เรียนฟลุตกับอ.สโรช กันประเสริฐ ในปี 2544 และในปี 2547ได้เรียนฟลุตกับอ.ศุภชัย จงชนะไชย ปัจจุบันเป็นนักดนตรีของวง CU Symphony Orchestra และศึกษาอยู่ที่ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย